פתיחת פנייה


אם אינכם יכולים למצוא מענה לפנייתכם במאגר המידע שלנו – אתם יכולים לפתוח פניה למחלקה המתאימה להלן:


 Billing Department

This is where all payment related issues are solved

 General Enquiries

All Enquiries

 Technical Department

This is where the technical issues are resolved.